rakhi SMS in140 Words

rakhi
ka
bhandan
hai
pyara.
bhehan
bhai
ka
rishta
hai
dulara.
bhaiya
mujhe
rakhi
ke
bhandan
pe
dedo
ek
gift
pyara
rakhi ka bhandan hai pyara. bhehan bhai ka rishta hai dulara. bhaiya mujhe rakhi ke bhandan pe dedo ek gift pyara pyara.
Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Join this

Followers