Filmy Joke of the day

Filmy Joke of the day


Pyaar sabi ko chahiye...
Farak sirf itna hia ki ladkiyon ko Yashraj film
wala chahiye
aur ladkon ko Mahesh Bhatt wala.......!!!!!
Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Join this

Followers